Vítejte na stránkách Mateřské školy Klubíčko v Příbrami.


Co chystáme na červen

  • V úterý 5. 6. se koná rozloučení s předškoláky a jejich rodiči na Nováku od 17 :00 hodin.
  • Ve středu 6. 6. pojedou všechny děti na celodenní výlet do Hrachova. Jídlo a pití na celý den zajišťují rodiče.
  • Na čtvrtek 14. 6. je pro předškoláky přichystán celodenní rozlučkový výlet do Prahy.

Pondělní výprava předškoláků

V pondělí 28. 5. se vypraví předškoláci autobusem do Obecnice na další komentovanou vycházku lesem v rámci projektu Vojenské lesy dětem. Nezapomeňte batůžek s pitím!

Den dětí pro předškoláky v ZŠ Bratří Čapků

V úterý 28. 5. jsou předškoláci pozváni do Základní školy Bratří Čapků na oslavu Dne dětí.

Oslava Dne dětí v MŠ

Ve středu 30. 5. dopoledne oslavíme Mezinárodní den dětí s Inkou Rybářovou a klaunem Rybičkou.

Celodenní výlet předškoláků do Písku

Ve čtvrtek 31.5.  pojedeme s předškoláky na celodenní výlet vlakem do Písku. Děti budou mít s sebou batůžek s jídlem a pitím na celý den. Sraz v MŠ v 8:00 hodin.

Navštívíme interaktivní výstavu CESTA DO MYTOLOGIE ve Sladovně a dále expozici živých ryb a rybářství v Prácheňském muzeu. (Cestovné se hradí z cestovatelského fondu Malých průzkumníků a vstupné z dotace města Příbram. Projekt ,, Za vodou“.)

Příjezd  do Příbrami v 16:07.

Děti si vyzvedněte na vlakovém nádraží!!!!!!!

Schůzka s novými rodiči

SCHŮZKA S NOVÝMI RODIČI 

 DNE 29. 5. 2018

OD 15:30 hodin

BEZ DĚTÍ

ÚČAST NUTNÁ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Vyvěšeno dne: 21. 5. 2018

Sejmuto dne: 11. 6. 2018

ROZHODNUTÍ,

o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve smyslu § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zveřejněný seznam uchazečů je pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče podle § 183 odst. 2 (školský zákon).

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhal dne 3. 5. 2018 od 10:00 hodin do 16: 00 hodin.

Registrační číslo:                                                                                                Výsledek řízení:

012018 ………………………………………………………..………………………..přijat

032018 …………………………………………………..……………………………. přijat

042018 ………………………………………………..………………………………. přijat

052018 …………………………………………………………..……………………. přijat

062018 ……………………………………………..…………………………………. přijat

082018 ………………………………………………………..………………………. přijat

092018 ……………….………………………………………..……………………….přijat

122018 …………………………………………………………………………………přijat

132018 ………………………………………………………..………………………..přijat

142018 …………………………………………………………………………………přijat

162018 …………………………………………………………………………………přijat

172018 ………………………………………………..………………………………. přijat

182018………………………………………………………………………………… přijat

212018 ………………………………………………………………..………….…… přijat

222018 ……………………………………………………………………………..…. přijat

232018 ……………………………………………..…………………………………. přijat

242018 …………………………………………………………………………………přijat

252018………………………………………………………………………………… přijat

272018 …………………………………………………………………………………přijat

282018 …………………………………………………………………………………přijat

 

PaedDr. Vladimíra Slavíková

ředitelka školy

Přihláška na prázdninový provoz

Prázdninový provoz v MŠ Klubíčko bude v týdnu od 13. do 19. srpna 2018.

přihláška_prázdninový provoz

 

Společná akce rodičů a dětí na parníku

Letos opět chystáme oblíbený společný výlet do Prahy na parník.

KDY? v pátek 1. června 2018v 16:00 hodin odplouváme parníkem z přístaviště „Na Františku“ (u Anežského kláštera) – návrat do přístaviště v 18:00 hodin

  • vlastní doprava do Prahy a zpět
  • 2 – hodinová plavba s večeří (raut) – 270,- Kč na dospělou osobu – děti do 10 let zdarma – děti nad 10 let platí plnou cenu
  • na výlet s námi mohou jet i babičky, dědečkové, známí apod.
  • závazné přihlášky do konce dubna 2018 (v jednotlivých šatnách MŠ)

Vycházky předškoláků

Každé pondělí budou předškoláci vyrážet na delší vycházky do okolí. S sebou budou mít batůžek s pitím, popř. s malou dobrůtkou (ovoce, malá sušenka)