Vítejte na stránkách Mateřské školy Klubíčko v Příbrami.


Celodenní výlet do Březnice

Ve středu 24. 5. 2017 pojedeme se všemi dětmi na výlet do Březnice. Sraz v MŠ bude v 8:00 hodin. Předškoláci pojedou vlakem v 8:55 , ostatní v 9:00 hodin autobusem od školky. Čeká nás pohádkové představení Princ Bajaja a tvořivé dílničky. Zpět v MŠ budeme kolem 14. hodiny. Děti budou mít batůžek s jídlem a pitím na celý den (svačina, oběd, svačina; pití v láhvi).

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Pozvánka na schůzku

s novými rodiči dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

dne 24. května 2017 od 16:00 hodin

účast nutná

bez dětí

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Vyvěšeno dne: 19. 5. 2017

Sejmuto dne: 9. 6. 2017

ROZHODNUTÍ,

o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve smyslu § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zveřejněný seznam uchazečů je pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče podle § 183 odst. 2 (školský zákon).

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhal dne 4. 5. 2017 od 10:00 hodin do16: 00 hodin.

Registrační číslo:                                                                                                Výsledek řízení:

172017 ………………………………………………………..………………………..přijat

142017 …………………………………………………..……………………………. přijat

012017 ………………………………………………..………………………………. přijat

092017 …………………………………………………………..……………………. přijat

232017 ……………………………………………..…………………………………. přijat

062017 ………………………………………………………..………………………. přijat

202017 ……………….………………………………………..……………………….přijat

212017 …………………………………………………………………………………přijat

052017 ………………………………………………………..………………………..přijat

132017 …………………………………………………………………………………přijat

072017 …………………………………………………………………………………přijat

042017 ………………………………………………..………………………………. přijat

022017 ………………………………………………………………..………….…… přijat

252017 ……………………………………………………………………………..…. přijat

032017 ……………………………………………..…………………………………. přijat

242017 …………………………………………………………………………………přijat

182017 …………………………………………………………………………………přijat

192017 …………………………………………………………………………………přijat

082017 …………………………………………………………………………………přijat

152017 …………………………………………………………………………………přijat

262017 …………………………………………………………………………………přijat

102017 …………………………………………………………………………………přijat

162017 …………………………………………………………………………………přijat

PaedDr. Vladimíra Slavíková

ředitelka školy

Akce květen 2017

  • besídky ke Dni maminek v jednotlivých třídách:

                       I. tř.: úterý 9. 5. 2017

                       II. tř.: středa 3. 5. 2017

                       III. tř.: úterý 2. 5. 2017

Vždy v 15:15 hodin.

  • ve středu 17. 5. 2017 pojedou předškoláci na celodenní výlet do Prahy na Vyšehrad. Jídlo a pití na celý den zajišťují rodiče.
  • v pondělí 22. 5. 2017 oslavíme Den dětí společně s rodiči odpoledne na zahradě MŠ od 15:15 hodin. Zábavný program si pro nás připraví Inka Rybářová s klaunem Rybičkou.
  • v úterý 23. 5. shlédnou děti ve školce hudební program v rámci Festivalu A. Dvořáka „Zpívání s Jájou“.
  • ve středu 24. 5. se koná celodenní výlet pro všechny děti. Navštívíme pohádkový program na zámku v Březnici. Jídlo a pití na celý den zajišťují rodiče.
  • v pondělí 29. 5. navštíví MŠ oblíbené seskupení Nokturno se svým hudebním programem.
  • ve středu 31. 5. se vydají předškoláci do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami na výstavu Staré pověsti české.

 

 

 

 

Prázdninový provoz

Provoz MŠ Klubíčko během letních prázdnin bude 14 dní od 10. 7. do 23. 7. 2017.

Kapacita MŠ

Na školní rok 2016-2017 je v MŠ Klubíčko: 0  volných míst.